Statsforvaltar Liv Signe Navarsete med julehelsing til dei som likar seg i strandsona.

Liv Signe Navarsete meiner at Statsforvaltaren ikkje skal driva med detaljstyring i arealpolitikken. Dette er resultatet etter BT klarte å setje fokus på denne saka. Les heile artikkelen her.

Ole Bakkebø hadde i oppgåve og vitja kommunar på Vestlandet. Rapporten han laga vart lagt vekk av Statsforvaltaren då dei kanskje ikkje likte det som kom fram der. BT klarte etter mykje strev å få innsyn i rapporten. BT hadde ein artikkel om dette 17. november. Den kan du lese her.

Tysnesbladet skreiv også om saka, det kan du lese her.

Kommunal Rapport, nyheter for heile kommune Norge skreiv også korleis den nye Statsforvaltaren i Vestland ser på detaljstyring av kommunane. Dette kan du lese om her.

I november var det årsfest og naustsamling på Bømlo.

Rundt 15 medlemar var med på rundturen til forskjellige naustmiljø på vestsida av Bømlo.
I Uransvågen vart me mottat av ordførar Sammy Olsen. Som ung var han ein del av det yrandes livet i Uransvågen. Han fortalde livleg om dette og andre ramsalte historiar frå området. Dagen vart avslutta med festmiddag på den flotte Hengjo i Mælandsvågen. Havets delikatessebord vart levert av slekta til Nillo på Skjæret i Brandasundet. I Hengjo vart det oppsummering frå året og utdeling av naustprisar. Bømlo-nytt er å stola på, dei dekke Naustforeininga Nytt i Naust sitt arrangement. Det kan du lesa om her. Det vart delt ut tre naustprisar for prosjekt som har hatt ein lang kamp mot byråkratiet. Dei gav ikkje opp og har fullført prosjekt som styrker kulturmiljøet på kysten. Historiar lever vidare trass sterk motstand fra kommunar og ikkje minst fra statsforvaltaren.

Sangoltshopen. Grindanaustet frå midten av 1800-talet er gjennreist etter 12 år på lager.

Naustforeininga Nytt i Naust er ansvarleg for gjennreisinga av dette grindanaustet som vart demontert i 2010. Naustet var godt brukt så der er nye sperrer og kledning på tre veggar. Langveggen på bilete er orginal og festa med trepluggar. Helletaket og rundt halvparten dei ca 650 dugnadstimane er utført av ungdomar.  Arbeidet er støtta av Sund sogelag, Øygarden kommune, Vestland fylkeskommune og Kulturminnefondet.

Sjå link til rapport.     https://naust.org/?attachment_id=552

 

Årsmøte 2022. Bergen Kystkultursenter.

Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland for Ap kom på årsmøte om delte sine utfordringar om arbeidet med strandsona.

Her er Naustforeninga sin konklusjon  etter årsmøte.

Naustelaget må følge opp og synleggjere flotte og byggjande  restaureringstiltak – det vere seg næring eller bustad – som vert realisert i Vestlandskommunane.

Og så må vi også synleggjere planprosessar eller enkeltsaker som er hinsides all fornuft gjennom aktiv bruk av lokalmedia og sosiale media.  Så må vi dyktiggjøre søkjarar i det å bygge opp gode søknader og gode saker.

Og så må vi bygge alianser med organ/lag/etatar som  vi har felles interesse med. Til dømes kulturminnesektor både lokalt og på fylket,  turforeninger, Forbundet Kysten osv.

Vi har ei god sak : Riksantikvaren meiner at kystkulturen bokstaveleg rotnar på rot. Det er ein viktig nasjonal aktør – som diverre sålangr har hatt fokus på bondekulturen. Men no har dei oppdaga forfallet : 70 % av bygningsmassen er i faresonen.

Men nausteflokken har ikke eit bondelag til å ivareta interessene sine overfor myndigheiter og finansieringssystem.   Og fiskeri- og laksemilliardærane som burde sjå kva som er i ferd med å skje, er vel  mest opptekne av å telle pengane i i pengebingen sin ?