Det er bruk for oss i Naustforeininga Nytt i Naust

Kanskje reiser det seg og gjev rom for ny aktivitet.