Nok ein bygning på kysten har havarert.

Denne nothengja på Sotra knakk saman i år. Der var søkt om riving og oppbygging av ny, dette vart bestemt avvist av Statsforvaltaren. Berre framtida vil syne kor lenge ruinane vil skjemme området, men me veit kor ansvaret ligg!