Naustforeininga Nytt i Naust er 10 år

Naustforeininga Nytt i Naust vart formelt starta på Tollboden i Bergen i mars 2014. Bakgrunnen for stiftinga var at alle nausta i Sund kommune vart fotografert i 2008 og det vart laga ein rapport. Denne viste at det berre i Sund var 500 naust, mange av desse var i dårleg stand og seinare er fleire havarert. Det viste også at potensialet i alle nausta på kysten er svært stor. Les rapport her: https://naust.org/wp-content/uploads/2024/07/Notat.-Ta-nausta-i-bruk.-2008.pdf

Naustforeininga har i alle år prøvd å påverka offentleg mynde til å vera med å få ny aktivitet i nausta. Nokre gladhistoriar kan me fortelje, men dei overordna linene for å få ny aktivitet i nausta er strengar enn nokon gong. Arbeidet vårt vil halda fram i nye ti år!!!!

NB. Det vert jubileum fredag 25. oktober, invitasjon kjem senare

Årsmøte 2024 var 19. mars på Marineholmen.

På årsmøte utvekslar Inger Helene Øvrebø frå Solund og Anita Fedøy frå Bulandet informasjon om kva som skjer i nausta ytterst på vestlandskysten. Inger Helene hadde innlegg om naust og kulturmiljø i Solund kommune. Eit større prosjekt er her under oppsegling. Foreininga Nytt i Naust har tiårsjubileum i år og har i desse åra markert seg, og sett dagsorden fleire stader der makta er samla.

Nok ein bygning på kysten har havarert.

Denne nothengja på Sotra knakk saman i år. Der var søkt om riving og oppbygging av ny, dette vart bestemt avvist av Statsforvaltaren. Berre framtida vil syne kor lenge ruinane vil skjemme området, men me veit kor ansvaret ligg!

Tv-serien «Rykter» fra Bergen produserer nye episadar for ny sesong. Dette skjer i naustet Timbervika i Telavåg.

Her kan du lesa artikkelen om serien i Bergen Tidende.
Les her!

Nytt i Naust har vore ein viktig bidragsytar til at dette naustet fekk ny aktivitet. Tidlegar i haust var her felles middag for nordmenn og ukrainske flyktningar.
Les her.

Slik såg nauste ut og i tillegge var det sige skeivt før den omfattande redningsoperasjonen starta for ca 10 år sidan

Kurs i grindabygging

Asbjørn Stavland har saman med instruktør Oddbjørn Borge arrangert kurs i Hardanger. Fleire av medlemane i Nytt i Naust var med på kurset som gjekk over to økter.

«Oddbjørn Borges metode» la spesiell vekt på den trinnvise framgongen. Dette er viktig for å få flyt i arbeidet og ein unngår dobbelt arbeid. Det vart utdelt kursbevis og ei solid kursmappe som vil vera til god hjelp når kursdeltakarane start opp nye prosjekt.

Årsmøte 2023.

Det var god informasjon om kva som foregår i strandsona frå Martin Skrede og Barbro Sulebakk.

Årsmøte var i Universitetet i Bergen sine lokaler på Marineholmen. Martin Skrede fortalde om juridiske utfordringar i strandsona og rettsakene dei fører om bryggesakene på Hjellestad.

Barbro Sulebakk hadde eit engasjerande innlegg om naustet dei har restaurert på Flatøy. Her er no rundt hundre ungar og ungdomar innom kvar veke og styrer med song og musikk. Fleire talent frå dette naustet har vore med i Junior Grand Prix.