Årsmøte 2017. Tollboden i Bergen.

Tollboden rundt 1860.  Foto: Knud Knudsen

Årsmøte vart halde i lokala til Norges Vel i Tollboden. I tillegge til vanlege årsmøtesaker vart det informert om Kystpilgrimsleia frå Rogaland til Nidaros.  Den skal ha offisielt opning med tilbod innan overnatting , mat og opplevingar sumaren 2018.

Norges Vel og Nytt i Naust er med i denne prosessen, så har du eit naust med nokon av desse tilboda så ta kontakt

http://kystpilegrimsleia.no/