Årsmøte 2023.

Det var god informasjon om kva som foregår i strandsona frå Martin Skrede og Barbro Sulebakk.

Årsmøte var i Universitetet i Bergen sine lokaler på Marineholmen. Martin Skrede fortalde om juridiske utfordringar i strandsona og rettsakene dei fører om bryggesakene på Hjellestad.

Barbro Sulebakk hadde eit engasjerande innlegg om naustet dei har restaurert på Flatøy. Her er no rundt hundre ungar og ungdomar innom kvar veke og styrer med song og musikk. Fleire talent frå dette naustet har vore med i Junior Grand Prix.