Eit årsmøte med godt oppmøte.

Nytt i Naust seiler i medvind og hadde eit godt årsmøte i lokala til Bergen Kystkultursenter i Sandviken, Bergen.

Lokala til Bergen Kystkultursenter gjev inspitasjon til utvikling av naust og andre bygningar i strandsona. Her er ein del av medlemane i foreininga.

 

Karoline Kalstveit med surfestranda på Unstad «på lerret».

Karoline Kalstveit hadde ei svært godt innlegg om utfordringane ein opplever i strandsona i dag. Bruken og nytten av bygningar og natur er i kraftig endring. Ho har studer og laga diplomoppgåva om i Unstad som ligg på yttersida i Lofoten. Eit samfunn med 31 småbruk og rundt 15 fastbuande, der det i dag kan koma oppmot 1000 besøkande turistar på ein dag. I 1960 budde her 300 personar som livnærte seg av dei lokale ressursane på hav og land.

Utfordringane er å tilpasse seg endringane på bærekraftigt vis!!!!!!!!!

https://www.facebook.com/groups/1909249225975366/about/