Gamalt notanaust på Kolltveit er redda.

Felleseige kan vera ein utfordring. Etter ein årelang prosess er no arbeidet med å sikra og ta nauste i ny bruk starta. Materialane til dette naustet kjem frå bybrannen i Bergen i 1916. Brannskada materialer å finna både i tak og veggar.