Naustforeininga hadde samling og årsfest i Timbervika i Telavåg

11050841_799143863507920_8963011608824823515_n

Timbervika i Telavåg. Her er no eit flott selskapslokale.

Dagen starta med matøkt på Nordsjøfartmuseet. Deretter samla me oss i auditoriet. Her var mellom andre Ove Bernt Trellevik som både lytta og fortalde. No skal mellom anna «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» reviderast. Naustforeininga vart invitert til å koma med synspunkt på denne.

Etterpå var det rundtur i Telavåg med inspeksjon av naust, både «varme og kalde» .

Kvelden vart avslutta med festmiddag for 25 personar i det nyrestaurerte naustet «Timbervika». Her var det både «Naustquiz, musikalske innslag og prisutdelingar.