Årsfest på Tofterøy i Sund 2018

Knut Bernhard Trellevik har totalrenovert det gamle naustet. Det framstår i dag som eit moderne «Fjæramannshus» med alle fasilitetar. Fiskarbrødrene som bygde naustet laga seg til ein lune båtplass. Den har no turiststandar, men er framleis i bruk.

Medlemar i Nytt i Naust i naustet til Karsten Høyland på Steinsland. Som biletet syner styrer foreininga med stø kurs mot sine visjonar og mål. Dette naustet var som mange andre fylt opp med nøter og andre maritime bruksgjenstander. Her er no rydda og oppgradert.  

Naustpris til Knut B. Trellevik.

Fotoutstilling på Glesvær

Nytt i Naust hadde eit godt arrangement i samarbeid med Kystsogevekene. Det fine lokalet i «Nyanaustet» har stort potensiale.Rundt 70 besøkande fekk med seg fotoutstilling, skodespel om brugdefangsten og presentasjon av boka Naust. Så fekk Atle Tellnes Johannes Kleppevik minnepris for 50 års innsats for kystkulturen.

Ta turen til Glesvær søndag 16. September.

Naustboka.

 

 

Kl 1200 Offisiell opning.

Bileteutstilling. Naust i naust.

Kl 1400 Foredrag om praktboka Naust ved Trond Jarle Hansen

Kl 1500. Teaterstykke.    Brugdefangsten. Risikosport anno 1770. ved Jan Tufteland, Johan Tufteland og Kjell Magnus Økland.

Kl 1600. Naustkonsert ved Halvard Sangolt og Vivian Steinsland. Utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris 2018.

 

Eit årsmøte med godt oppmøte.

Nytt i Naust seiler i medvind og hadde eit godt årsmøte i lokala til Bergen Kystkultursenter i Sandviken, Bergen.

Lokala til Bergen Kystkultursenter gjev inspitasjon til utvikling av naust og andre bygningar i strandsona. Her er ein del av medlemane i foreininga.

 

Karoline Kalstveit med surfestranda på Unstad «på lerret».

Karoline Kalstveit hadde ei svært godt innlegg om utfordringane ein opplever i strandsona i dag. Bruken og nytten av bygningar og natur er i kraftig endring. Ho har studer og laga diplomoppgåva om i Unstad som ligg på yttersida i Lofoten. Eit samfunn med 31 småbruk og rundt 15 fastbuande, der det i dag kan koma oppmot 1000 besøkande turistar på ein dag. I 1960 budde her 300 personar som livnærte seg av dei lokale ressursane på hav og land.

Utfordringane er å tilpasse seg endringane på bærekraftigt vis!!!!!!!!!

https://www.facebook.com/groups/1909249225975366/about/

 

 

 

 

Årsmøte 2018. Foredrag ved arkitekt Karoline Kalstveit i Bergen kystkultursenter, Sandviken.

 

Det vert halde årsmøte i Bergen kystkultursenter mandag 5. mars. Adr. Sandviksboder 15-17.

Kl. 1830 vert det foredrag ved arkitekt Karoline Kalstveit, OPA FORM.

Karoline Kalstveit er utdanna arkitekt ved Bergen Arkitekthøgskule (BAS) og ETSAB – den tekniske høgskulen i Barcelona.
I 2015 leverte Kalstveit diplomoppgåva si på BAS, som omhandla grenda Unstad i Lofoten. Oppgåva undersøker nye måtar å bygga på innmarka – i grenseland mot strandsona i bygda, med grunnlag i ei grundig undersøking av eksisterande byggeskikk med naust, låvar, hus og sosiale relasjonar.  For oppgåva fekk Kalstveit Statsbygg sin studentpris og utmerking for «eineståande kvalitet» frå sensorane.
I dag jobbar Karoline som arkitekt ved OPA FORM arkitekter i Sandviken, der ho mellom anna teiknar naust, bustadar og er involvert i utviklinga av Hjeltefjorden Arena i Øygarden. Ho har tidlegare jobba som journalist i NRK Rogaland og Hordaland radio.
På møte vil Kalstveit visa diplomoppgåva si frå Unstad i Lofoten. Ho vil og gjerne vera med på å diskutera korleis ein bygger naust i dag: Korleis har omgrepet naust endra seg med tida, og korleis kan ein gå krav og regelverk i møte på ein god måte?
Møt opp, vern om kystkulturen!!!!

«Mons på Bua». Naustet på dampskipskaien ved Vorlandsjøen.

«Nytt i Naust» fekk avtale med eigarane av Bua ved Vorlandsjøen som var bygd i 1866. God kystvener, unge og gamle tok ansvar, og naustet er no klar for nye 150 år.

Odd Klepsvik har skrive historien om Bua. Sjå under Notat.

Etter rundt 800 dugnadstimar var taket tett 12. desember 2017. Dei orginale glasa er til reparasjon og skal monterast i mars.Når lett ståltak skal monterast må der eit godt sutak til, spikra og skrudd. Naustet skulle då vera godt rusta når nye orkanar kjem inn frå vest. Arbeidet starta 19. oktober.

I andre høgda var den fyrste butikken (Bua) på Vorland. Der budde det også folk.

Dugnadsgjengen laurdag 21. oktober. Matøkt på dampskipskaien der fjordabåten Vatlestraumen hadde sine faste stopp på turen frå Spildepollen til Bergen.

Før arbeidet starta. Vindehus og sperr hadde sige mot kaien, mange hol i tak og veggar. Naustet er bygd før 1867, mesteparten av kledning og reisverket er orginalt.