Gamalt notanaust på Kolltveit er redda.

Felleseige kan vera ein utfordring. Etter ein årelang prosess er no arbeidet med å sikra og ta nauste i ny bruk starta. Materialane til dette naustet kjem frå bybrannen i Bergen i 1916. Brannskada materialer å finna både i tak og veggar.

5-årsjubileum og årsfest i Mjøsvågen, Osterøy.

«Ein våg me veit um» heiter boka som fortel alt om bygningar og folka rundt  Mjøsvågen. http://www.kom-an.no/media/166126/Invitasjon-til-bokslepp.pdf    Nytt i Naust hadde ein særs vellukka årsfest der. Her var omvisning i kisteverkstader, treskoverkstaden, smia og møbelfabrikk, alle frå eldre tider. Sjølve festen var i lokala til Mjøsvågen Landhandleri A/S. Den gule bygningen var kommunehuset i gamle Hosanger kommune.

I 1954 vart det arbeidskonflikt ved treskoverkstaden. Drifta stoppa, eigaren låste døra og gjekk. Treskoa på bilete er eit tidsminne frå den dagen i 1954. Inge Rune Fanebust fekk starta opp att verkstaden rundt år 2004. Den er i dag driven av Osterøy museum.

5-årsjubileum og seminar i Bergen Kystkultursenter, Sandviksboder.

Fylkesordførar for Vestland, Jon Askeland frå Radøy, hadde eit inspirerande innlegg.  Andre innlegg var ved: Kari Larsen frå Riksantikvaren, Ove Trellevik frå Stortinget, Andreas Espeset plansjef Flora kommune, Sverre Sangolt leiar i Foreininga, Egil Sunde om Bergen Kystkultursenter, Lars Knut Aarland og Knut Are Dyrdal fortalde om naustprosjekt i Austevoll,  Vidar Ulriksen Fiskeridirektoratet oppsummerte dagen som vart leia av Anita Fedøy frå Nausforeininga Nytt i Naust.  

Der var over 40 personar som hadde sette av dagen med fokus på utvikling og ny aktivitet i strandsona. Der vart også del ut Naustpris 2019 for godt engasjement på alle nivå i strandsona.

Nyoppstanden katedral i Alverstraumen!

Slik såg garveriet på Ytre Fosse før restaureringa starta i januar 2019.

Slik ser det ut hausten 2019. Fantastisk!! Bygginga starta i 1885 og rundt 1890 vart det god og jevn drift ved garveriet. Drifta stoppa opp på midten av 1930-talet. Oksehuder kom mellom anna frå Argentina. Etter andre verdskrigen var her sildesalting, tørrfisklager og anna fiskeforedling i nokre år.