Årsfest og naustsamling i Melingsvågen, Austevoll.

Utgangspunktet for samlinga i år var nausta til May-Iren Uglenes i Melingsvågen. Først vitja me den spesielle Øklandsvågen, den er så værhard at den no er heilt ute av bruk. Nokre av nausta her står 3-4 meter over flomålet for å unngå skadar når stormane herjar frå vest. Ved oppgradering kunne dette spesielle naustmiljøet vorte ei perle for turistar sumarstid.

Etter eit godt måltid med fiskesuppa gjekk turen til Bakkasundet og Kalve.  I dette området var det mange flotte naust, i bruk både til næring og som bolighus.  Me var også innom Ølnavågen, Toransvågen, Vasseidet før turen gjekk tilbake til Melingsvågen. Her vart det festmiddag med litt underhaldning og utdeling av Naustpris 2017, som vart tildelt ei lita bu ved Voggo på Golta. (sjå under)

Melingsvågen. Til høgre ligg «Kvitanaustet» frå rundt 1885, her vart festmiddagen servert.

Verinna for dagen, May-Iren Uglenes diska opp med dei flottaste rettar.

 

 

Ta (Tett) eit tak.

Nytt i Naust tok eit «tak» og fekk ordna taket på dette naustet. Ikkje bra med med vatn ned i krokjen med startegiske bygningselement som beta, sperre, stav og stavaleie.                                                                                     Det gamle grindbygde naustet vil no stå i mange år. Rundt år 1900  var dette naustet base for dei som rodde Raunefjorden og hadde ansvarte for lyktene som skipsfarten var avhengig av ved innseglinga til Bergen.

Lovleg flytebryggje!!!!!!

Ein treng ikkje løyve frå kommunen for flytebryggjer som ikkje er tilkobla land.

Sjå artikkel av Olav Sylte,

http://advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/124/ikke-ulovlig-med-flytebrygge-grunnloven-og-plan-og-bygningsloven

Årsmøte 2017. Tollboden i Bergen.

Tollboden rundt 1860.  Foto: Knud Knudsen

Årsmøte vart halde i lokala til Norges Vel i Tollboden. I tillegge til vanlege årsmøtesaker vart det informert om Kystpilgrimsleia frå Rogaland til Nidaros.  Den skal ha offisielt opning med tilbod innan overnatting , mat og opplevingar sumaren 2018.

Norges Vel og Nytt i Naust er med i denne prosessen, så har du eit naust med nokon av desse tilboda så ta kontakt

http://kystpilegrimsleia.no/

Kulturminnefondet bevilgar pengar til vøling av notbu på Golta.

Kulturminnefondet delt ut kr 1328000.- til reparasjon av kulturminner i Hordaland i 2017. Tildelinga var for søknadsummar under kr 200000.- Det var 65 søknader, 18 fekk tildeling, og av desse var det 4 i strandsona. Ei kyrkjebryggje i Meland, laksegilje på Osterøy, naust i Kvinnherad og Voggobua i Sund.

http://kulturminnefondet.no/wp-content/uploads/2017/02/Protokoll-søknader-til-og-med-200.000-fylkesvis.pdf

IMG_3063

Voggobua var i dårleg forfatning. Nytt i Naust kontakta eigaren og det vart sendt søknad om støtte med positivt resultat. Dette viser at denne bygningen har stor verdi som kom gjennom nålauga, og mottok støtte.

Nytt i Naust gratulerer.

Kart GoltaKart over Golta. Sund kommune, Sotra.

Sildegarnsholmen. Sjøbu frå 1800-talet ved Remøy.

Sildegarnsholmnen. Naust

Nyttårsorkanen i 1992 knuste den gamle sjøbua og berre gråsteinsmurane sto att. No er det kome opp ei ny bud som er nominert til den gjeve, internasjonale  arkitektprisen » EU mies award 2017″

Tekst Sildegarnsholmen Vestlandsnytt

Utdrag frå artikkel i avisa Vestlandsnytt tysdag 7. februar 2017

Nytt i Naust vil gratulera eigarane og arkitekten.

Sjå lenker.

https://www.hjeltnes.as/w44

http://miesbcn.com/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-20-First-Press-Release-ENG.pdf

Naustpris 2016

Nytt i Naust delte ut Naustpris 2016. Den eine gjekk  til Narve Nipen og naustet i Telavåg. Etter mange års med arbeid var han våren 2016 klar til å ta i mot gjestar. Ved bruk av nettstaden «www.airbnb.no» fekk han i løpe av sumaren gjestar frå heile verda.

Alle har sine meiningar og synspunkt og gjestane frå Madrid likte seg godt , men syntest at plasseringa av naustet heilt frame ved vannkanten var heilt idiotisk.

 

narve vinda-narve cimg0828 naustpris-narve-2016-jpeg

Den andre naustprisen gjekk til Reidar og Kari Haukeland og nauste deira i Haukelandsvika. Ei flott restaurering der dei utvendige estetiske kvalitetane er ivareteken somstundes som dei har svært god utnytting av arealet innvendig. her er plass bade til overnatting og selskap. Det kan dekkast til ca 50 personar i fyrest høgda. Nauste har ikkje veg fram og det står stor respek  av dette arbeidet. Nytt i Naust gratulerer.

 

Årsfest 22. oktober 2016.

Nytt i Naust arrangerte årsfesten sin i Austrheim kommune.

img_3164

Nausta i Haukelandsvika.

VETÅS

Dagen start med at to frå styret møtte ordføraren på Radøy, Jon Askeland og vitja så naustet i Haukelandsvika. Eigarene Reidar og Kari Haukeland, såg ein sjangse og starta arbeidet straks prosjektet «Ny næring i gamle (naust) bygg i strandsonen» starta opp rundt 2012. Naustet hadde vore ein sentral arbeidsplass på Vetås og hadde hatt stor og varierandes aktivitet opp gjennom åra. Her kan nemnast notbøtert, salteri, røykeri og storfeslakting. Dei utvendige estetiske kvalitetane var ivaretekne og innvendig var der laga plass til å halda store selskap og overnatting. Eit lita naust på utsida var rive då det var i svært dårleg forfatning. Eit nytt fjæramannshus med dagens fasilitetar var bygd på dei gamle steinmurane, her med plass til 4 personar. Området er utan veg, men no er der ført fram straum og vatn. I framtida kjem der kanskje skogsbilveg 100 meter frå nausta. Det er heilt sikkert at utan «Naustprosjektet» hadde bygningen vore utan aktivitet i dag.

img_3170

KROSSØY

Kl. 1300 møttest medlemane på Krossøy, heilt nord i Austrheim der me vart mottatt av Mikal Krossøy. Omvisninga starta oppe på ein fjelltopp vel 30 meter over havet. Her hadde ein utsyn til 30 kommunar. På Krossøy er det eit freda naustmiljø med 10 bygningar som ligg på austsida ved Kylderen. Mikal fortalde om livet på Krossøy frå 1950-talet og framover. Torv var brensel fram til straumen kom i 1957. Ny kai på sørsida og traktorveg kom i 1963. Då gjekk gradvis nausta ved Kylderen ut av bruk og forfrallet starta etter kvart. Tidleg på 1990-talet vart nausta freda av Riksantikvaren som samtig sett stand. På Krossøy er det fire bruk, kvar hadde tre bygningar ved sjøen. ( to av bygningane hadde dobbel fungsjon). Eit hadde lunnar framom for oppdrag av båtar, eit for reiskap og fisk, og eit for torv som dei tok på øyane.

img_3178

Planen var å eta lunch på feltmaner ved nausta, men Mikal inviterte folket opp på ein liten grøn topp i hagen. Her vart ei hyggjestund av dei sjeldne i det særs fine haustværet. All ære til Mikal og Oddny for ein vellukka ettermiddag.

img_3638

Kilstraumen

Så samla ein seg på rorbuene ved Kilstraumen, her hadde Asbjørn Stavland eit innlegg om «Kystpilgrimsleia, Rogaland til Nidaros». Der er no «Nytt i Naust» med som ein av fleire aktørar. Der var så festmiddag på vertshuset Kjelstraumen med god mat, taler og utdeling av «Naustpris 2016». Neste morgon var det god frukost i fred og ro, like ved bryggjekanten.