5-årsjubileum og seminar i Bergen Kystkultursenter, Sandviksboder.

Fylkesordførar for Vestland, Jon Askeland frå Radøy, hadde eit inspirerande innlegg.  Andre innlegg var ved: Kari Larsen frå Riksantikvaren, Ove Trellevik frå Stortinget, Andreas Espeset plansjef Flora kommune, Sverre Sangolt leiar i Foreininga, Egil Sunde om Bergen Kystkultursenter, Lars Knut Aarland og Knut Are Dyrdal fortalde om naustprosjekt i Austevoll,  Vidar Ulriksen Fiskeridirektoratet oppsummerte dagen som vart leia av Anita Fedøy frå Nausforeininga Nytt i Naust.  

Der var over 40 personar som hadde sette av dagen med fokus på utvikling og ny aktivitet i strandsona. Der vart også del ut Naustpris 2019 for godt engasjement på alle nivå i strandsona.

Nyoppstanden katedral i Alverstraumen!

Slik såg garveriet på Ytre Fosse før restaureringa starta i januar 2019.

Slik ser det ut hausten 2019. Fantastisk!! Bygginga starta i 1885 og rundt 1890 vart det god og jevn drift ved garveriet. Drifta stoppa opp på midten av 1930-talet. Oksehuder kom mellom anna frå Argentina. Etter andre verdskrigen var her sildesalting, tørrfisklager og anna fiskeforedling i nokre år.

 

Årsfest på Tofterøy i Sund 2018

Knut Bernhard Trellevik har totalrenovert det gamle naustet. Det framstår i dag som eit moderne «Fjæramannshus» med alle fasilitetar. Fiskarbrødrene som bygde naustet laga seg til ein lune båtplass. Den har no turiststandar, men er framleis i bruk.

Medlemar i Nytt i Naust i naustet til Karsten Høyland på Steinsland. Som biletet syner styrer foreininga med stø kurs mot sine visjonar og mål. Dette naustet var som mange andre fylt opp med nøter og andre maritime bruksgjenstander. Her er no rydda og oppgradert.  

Naustpris til Knut B. Trellevik.

Fotoutstilling på Glesvær

Nytt i Naust hadde eit godt arrangement i samarbeid med Kystsogevekene. Det fine lokalet i «Nyanaustet» har stort potensiale.Rundt 70 besøkande fekk med seg fotoutstilling, skodespel om brugdefangsten og presentasjon av boka Naust. Så fekk Atle Tellnes Johannes Kleppevik minnepris for 50 års innsats for kystkulturen.