Veiledar for bruksendring av naust. Nytt i Naust får sak opp i Stortinget.

Tysdag 24. november 2020 vert ein merkedag for gamle naust.

Etter mange års arbeid frå Nytt i Naust,  går no Stortinget  inn for at det skal utarbeidast ein veiledar for bruksendring av eldre bygg. Forslaget kjem frå Fremskrittspartiet, men det får full støtte av Arbeiderpartiet og regjeringspartia. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-088s/

Slik er teksten i Stortingsdokument. Kopi frå dokument

Stortinget ber regjeringen utarbeide en veileder for hvordan man kan ta vare på eldre bygg gjennom bruksendring til ny aktivitet.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at det har vært et prosjekt i Vestland som nå heter «Naustforeninga nytt i naust» og tidligere «ny næring i gamle bygg». Dette var for å lage en modell for å sikre at eldre bygg bygd for en annen tid kunne omgjøres til ny aktivitet slik at disse blir vedlikeholdt. Disse medlemmer mener at dette er en viktig problemstilling og ønsker at prosjektet blir vurdert til å danne inspirasjon for en nasjonal veileder for kommunene om å lettere få godkjent bruksendringer for å sikre formålet. Om regjeringen i dette arbeidet ser behov for lovendringer er disse medlemmer positive til å få forslag til lovendringer som lettere gjør det mulig å ta vare på kystkulturen.