Artikkel i avisa Marsteinen

Nytt i Naust fekk pressedekning i samband med uttale til «Det Kongelege Kommunal- og Moderniseringsdepartement» i samband med forslag endringar i plan – og bygningslova. Høyringsfristen var 1. september.