Nyoppstanden katedral i Alverstraumen!

Slik såg garveriet på Ytre Fosse før restaureringa starta i januar 2019.

Slik ser det ut hausten 2019. Fantastisk!! Bygginga starta i 1885 og rundt 1890 vart det god og jevn drift ved garveriet. Drifta stoppa opp på midten av 1930-talet. Oksehuder kom mellom anna frå Argentina. Etter andre verdskrigen var her sildesalting, tørrfisklager og anna fiskeforedling i nokre år.