Freda naustmiljø på Krossøy i Austrheim kommune.

Sjøhusa på Krossøy er eit freda sjøhusmiljø i Austrheim kommune heilt nordvest i Austrheim kommune. Bygningsmassen består av naust, sjøboder og torvhus samla omkring havn på austsida av Krossøy. Sjøhusa på Krossøy vart freda etter Lov om kulturminne i 1994. Kulturmiljøet består av eit havneområde med ti bygningar. Alle husa er grindabygde, enkle stavbygningar som står på fundament av naturstein. Mens liggande kledning er brukt våningshusa, er grindabygningane vanligvis kledd med ståande kledning. Ofte er det brukt hunbord, ofte omtalt som «Masfjordbord». Underliggaren vart sett med den breieste sida ut, og overliggaren med tilsvarende side inn. Hun var overskotsmatrial og var billig. Denne enkel og malerisk kledninga  viser korleis ein utnytta ressursane og gir sjøhusa på Krossøy karakter.

naust-krossoy-karl-ragnar-gjertsenKrossøy.      Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Hamnedagane på Kleppe i august

Hamnedagen er ein marknadsdag og festdag. I år var det rundt 800 som vitja nausta rundt hamna ved Kleppesjøen. Der var eit variert program der dei unge var i sentrum om dagen. Minneprisen for Johannes Kleppevik vart del ut og i år gjekk prisen til Audun Hausberg for han mangeårige arbeid med Galeasen Loyal.img_2836