Årsmøte er unnagjort med suksess

IMG_2300

Osingane møtte mannsterke opp på årsmøte til Nytt i Naust som i år var i Oselvarnaustet. Ein presentasjonsrunde rundt bordet viste at der er brei interesse for kystkultur, naust og næringsinteresser i strandsona. Om ein klarar å slå kreftene saman og dra i samme retning, vil ein kunna oppnå resultater framover. Her møtte fram forfattarar, utbyggarar, arkitektar, historieintresserte, fiskarar og vanlege nausteigarar.

Etter årsmøtesakene vart der ein livleg diskusjon om fortid , notid og framtid i strandsona. Kombinasjonen mellom det gjennomregulerte samfunnet me har og dei store variasjonane i bygningsmassen i strandsona, gjer det til tider svært vanskelegt å nå fram hjå offentleg mynde. Dette er ei utfordring Nytt i Naust vil arbeida vidare med.

Årsmøte ynskjer alle lukke til ved vårarbeidet i fjæresteinane.

Årsmøte onsdag 20. april. Oselvarnaustet kl 1830.

 

I Os finn ein både Oselvarverkstaden og Oselvarnaustet, årsmøtet finn stad i Oselvarnaustet, det ligg lengst mot sør.

Alle er hjarteleg velkomne til årsmøte.

På det smale naustet i Os kommune er det no blitt spandert maling, ei noko spesiell maling.  Mange andre naust står framleis uten maling og da held forfallet fram.

Sjå link:2 Smalt naust Os 2014

http://www.nrk.no/hordaland/na-har-norges-kanskje-smaleste-naust-blitt-et-kunstverk-1.12114466