Årsmøte 2015 vart halde på Oselvarverkstaden.

Naustforeininga Nytt i Naust helt årsmøte på Oselververkstaden. Her hadde me ei interessant omvisning med Maik Riebort som mellom anna fortalde historiar knytt til bygging av nye oselvarar. Vil du bestilla deg ein slik robåt er det over eit års leveringstid.

Årsmøte vedtok nye satsar for kontingent.

Vedtak: Medlemskontingent pr. år vart fastsett til:

Kr 200.- for personleg medlemskap og par. Eitt personleg medlemsskap kan også inkludere ektemake/sambuar/partnar i familien.   Kr 50.- for støttemedlemskap.

Årsmøte har eit godt tak på styreåra. Kåre Spissøy, Unni Dyrdal, Asbjørn Stavland, Knut Dyrdal, Sverre Sangolt og Anita Fedøy
Årsmøtedeltakarane har eit godt tak på styreåra.
Kåre Spissøy, Unni Dyrdal, Asbjørn Stavland, Knut Dyrdal, Sverre Sangolt og Anita Fedøy