Statsforvaltaren i Vestland seier nei til oppgradering av naust for yrkesfiskar.

Dette gamle kvite naustet vil eigaren oppgrada med vindehus og inngang frå parkeringsplass i andre høgda. Kommunen snudde etter avslag i fyrste runde, men Statsforvaltaren seier nei. Saka er anka til settefylkesmann.

Dei estetiske kvalitetane vert også heva med ei oppgradering.