Kulturminnefondet bevilgar pengar til vøling av notbu på Golta.

Kulturminnefondet delt ut kr 1328000.- til reparasjon av kulturminner i Hordaland i 2017. Tildelinga var for søknadsummar under kr 200000.- Det var 65 søknader, 18 fekk tildeling, og av desse var det 4 i strandsona. Ei kyrkjebryggje i Meland, laksegilje på Osterøy, naust i Kvinnherad og Voggobua i Sund.

http://kulturminnefondet.no/wp-content/uploads/2017/02/Protokoll-søknader-til-og-med-200.000-fylkesvis.pdf

IMG_3063

Voggobua var i dårleg forfatning. Nytt i Naust kontakta eigaren og det vart sendt søknad om støtte med positivt resultat. Dette viser at denne bygningen har stor verdi som kom gjennom nålauga, og mottok støtte.

Nytt i Naust gratulerer.

Kart GoltaKart over Golta. Sund kommune, Sotra.